Dvořák - stavebniny

Výběr z referencí | ROK 2017

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Název akce: Prodloužení vodovodního řadu PVŘ1 a PVŘ2 v k.ú. Bartoušov
Investor: Obec Bartoušov
Finanční objem: 922 382,44,-
Termín realizace: 11/2017 - 12/2017
detailní informace »
Název akce: Technická infrastruktura pro 13 RD Česká Bělá, Panský louky
Investor: Městys Česká Bělá
Finanční objem: 6 910 307,71,-
Termín realizace:
detailní informace »
Název akce: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2 - vodovod a kanalizace
Investor: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Finanční objem: 2 007 362,44,-
Termín realizace: 8/2017 - 9/2017
detailní informace »
Název akce: Cyklostezka ul. Havlíčkova – Helenínská, Jihlava
Investor: Statutární město Jihlava
Finanční objem: 5 413 316,05,-
Termín realizace: 7/2016 - 5/2017
detailní informace »
Název akce: Rekonstrukce komunikace ul. Prokopa Holého – II. etapa, Havlíčkův Brod
Investor: M – SILNICE a.s.
Finanční objem: 4 525 469,04 ,-
Termín realizace: 3/2017 - 10/2017
detailní informace »
Název akce: Zpevněná plocha u tenisové haly, Havlíčkův Brod
Investor: Město Havlíčkův Brod
Finanční objem: 954 266,24,-
Termín realizace: 10/2017 - 11/2017
detailní informace »
Název akce: Obec Jámy, obytný soubor 25 RD, inženýrské sítě, komunikace – III. a IV. etapa
Investor: Obec Jámy a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Finanční objem: 5 593 792,24,-
Termín realizace: 4/2017 - 10/2017
detailní informace »
Název akce: Příseka – splašková kanalizace
Investor: Obec Příseka
Finanční objem: 19 424 453,97,-
Termín realizace: 1/2016 - 11/2017
detailní informace »
Název akce: Kompostárna Veselice
Investor: PWB stavby s.r.o.
Finanční objem: 3 090 073,27,-
Termín realizace: 5/2017 - 7/2017
detailní informace »
Název akce: Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou
Investor: VHST s.r.o.
Finanční objem: 17 988 286,29,-
Termín realizace: 9/2019 - 9/2017
detailní informace »
Název akce: Obnova vodní nádrže parc.č. 415 v obci Příseka
Investor: Obec Příseka
Finanční objem: 1 323 272,88,-
Termín realizace: 08/2017 - 09/2017
detailní informace »
Název akce: Oprava a rekonstrukce komunikací, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení Vysočany, Havlíčkův Brod
Investor: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Finanční objem: 20 868 115,91,-
Termín realizace: 10/2015 - 4/2017
detailní informace »

ZÁRUKA KVALITY: